Wynagrodzenie


Wynagrodzenie Kancelarii jest zawsze ustalane indywidualnie z Klientem i zależy między innymi od stopnia skomplikowania sprawy, terminu wykonania usługi oraz przewidywanego nakładu pracy. Dopasowując się do potrzeb klientów Kancelaria poniżej podaje przykładowe sposoby rozliczeń.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Ta forma rozliczeń przewiduje określone z góry wynagrodzenie za zlecone zadanie. Wysokość ustalonego wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia, lecz od koniecznego nakładu pracy w konkretnej sprawie. Tego typu wynagrodzenie stosowane jest między innymi za przygotowanie umowy, wydanie opinii prawnej, udzielenie porady prawnej. Koszt standardowej porady prawnej zaczyna się od kwoty 50 zł. netto.

Tego rodzaju forma rozliczenia stosowana jest również w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców. W ramach ustalonego miesięcznego wynagrodzenia, klient otrzymuje stałą kompleksową pomoc prawną.

Wynagrodzenie godzinowe

W ramach systemu godzinowego wynagrodzenie obliczane jest w oparciu o stawkę godzinową i stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie oraz uprzednio ustalonej stawki godzinowej. Tego rodzaju wynagrodzenie znajduje zastosowanie w szczególności do przedsiębiorców, którzy chcą korzystać jedynie z doraźnej obsługi prawnej.

Wynagrodzenie za sukces

W ramach tego systemu wynagrodzenie Kancelarii jest uzależnione od pozytywnego załatwienia sprawy dla Klienta. Wynagrodzenie to jest stosowane łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest odpowiednio niższe. Tego typu forma rozliczenia najczęściej jest stosowana w sprawach odszkodowawczych oraz windykacyjnych.

W zależności od rodzaju zleconego zadania i woli Klienta, systemy rozliczeń mogą występować w formie mieszanej.

Uncaught Exception

Uncaught Exception

Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

Origin

anchor/libraries/markdown.php on line 1396

Trace

#0 [internal function]: System\Error::shutdown()
#1 {main}